Modele de scutiri medicale completate

4. scutirile anuale sau semestriale de la orele de Educatie physique si sport se recomanda PE durata unui an sau semestru Scolar ori universitar, pentru urmatoarele categorii de elevi sau Stude: “au găsit opt adeverinţe MEDICALE, dintre Care trei erau Foto-copiate , iar Celelalte Cinci adeverinţe erau sub forma unor tipizate, completate olograf, prezentând Elemente Care indicau suspecte că ar fi false, prin lipsa semnăturii şi diferenţa de format a acestora. Adeverinţele MEDICALE în cauză erau completate pentru motivarea absţelor a trei dintre elevii clasei respectif “, a precizat sublocotenentul Lucian Stoichiţoiu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara. 1. scutirile MEDICALE de la orele de Educatie physique si sport se elibereaza de catre medicul unitatii de invatamant (in cazul elevilor) sau al institutiei de invatamant (in cazul Studentilor), iar in lipsa acestuia, de catre medicul de Familie al elevului sau studentului, pe baza urmatoarelor documente MEDICALE: Modele-documente.info ITI prezinta mai jos un model de scutire Medicala. Scutirea Medicala este o adeverinta Medicala… Majoritatea acestora trebuie completate dupa o serie de modele astuce, MODELE pe care le prezentam si Noi pe site. 8. scutirile MEDICALE de la orele de Educatie physique si sport nu pot fi eliberate retroactiv, ELE fiind valabile DIN ziua acordarii Lor, Cu exceptia documentelor MEDICALE de motivare pentru perioadele cand un elev sau Student este absent de la toate obiectele de invatamant din cauza de boala, situatie in care paroada de scutire poate fi luata in considerare retroactiv. Parintii au nevoie adesea de adeverinte scolaire pentru copii Lor pentru déducerea unor taxe sau pentru obtinerea unor bunuri materiale, alocatiile scolaire se ofera in baza unor adeverinte completate de la Scoala, si bineinteles exemplele pot continua la NESFARSIT . 2.

Scutirile MEDICALE eliberate in conditiile prevazute la PCT. 1 se consemneaza PE adeverinta Medicala, Al Carei formulaire tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice. Avand in i. prevederile Légii Nr 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, Cu modificarile si completarile ulterioare, si ALE Legii invatamantului Nr.